نگهداری و تعمیرات

آنچه مسلم است این است که صنایع برای تداوم بخشیدن به رشد، توسعه و بالندگی خود نیازمند حضور در بازارهای جهانی هستند واصلی‌ترین مؤلفه‌ها برای حضور و امکان رقابت در بازارهای جهانی افزایش کیفیت، ارتقای بهره‌وری و کاهش قیمت می‌باشد. ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻓﻨﺎوری ﭘﻴﭽﻴﺪه ﺗﺠﻬﻴﺰات و نظام‌های ﻛﻨﻮﻧﻲ ﻛﻪ ﮔﺴﺘﺮه وﺳﻴﻌﻲ از ﻋﻠﻮم و دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﻓﻨﺎوری در آن‌ها ﻛﺎرﺑﺮد دارﻧﺪ و همچنین ﻫﺰﻳﻨﻪ زﻳﺎد ﺧﺮﻳﺪ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺟﺪﻳﺪ، ﺑﺨﺶ ﻧﮕﻬﺪاری به‌عنوان ﻳﻚ ﺑﺨﺶ تفکیک‌ناپذیر از سازمان‌های ﺗﻮﻟﻴﺪی و ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﺗﻠﻘﻲ می‌شود، همچنین نگهداری صحیح علمی و برنامه‌ریزی‌شده با روش‌های نوین مستقیماً بر روی بهره‌وری، کیفیت، هزینه‌های مستقیم تولید، قابلیت اطمینان، به‌کارگیری و سودآوری اثر می‌گذارد. در این راستا نگهداری صحیح علمی و برنامه‌ریزی‌شده و همچنین کاربرد فن‌آوری‌های مربوطه در صنایع می‌تواند گام‌های اساسی و ضروری برای دستیابی به این اهداف را فراهم آورد.

بدون شک بهره‌وری هدفی است که از طریق بهسازی مستمر تجهیزات مادی و نیروی انسانی قابل حصول می‌باشد، لذا نگهداری خوب اولین محرک در حفظ روند تولید در بالاترین سطح است. رقابت در عرصه فعالیت‌های صنعتی این محرک را تشدید می‌کند و بدون ‌تردید در عصر حاضر تمام کشورهای صنعتی و توسعه‌یافته سرمایه‌گذاری‌های سنگینی را در جهت بهبود و ارتقاء کارایی و اثربخشی دستگاه و تجهیزات مورداستفاده در صنایع انجام داده و رشد روزافزون صنایع خود را مدیون توجه و نگرش صحیح و علمی به مسئله نگهداری برنامه‌ریزی‌شده می‌دانند.

در این راستا بحث نگهداری می‌تواند به‌طورجدی و مؤثر در صرفه‌جویی و کاهش هزینه‌های صنایع و سازمان‌های صنعتی تأثیرگذار باشد؛ و این خود باعث دگرگونی در مسیر استراتژی تولید در صنایع خواهد شد تا بتوانند خود را با تحولات جهانی وفق دهند. لذا در این راستا اندیشیدن به بحث نگهداری به‌عنوان امر استراتژیک جهت رسیدن به اهداف سازمان بسیار حیاتی و اجتناب‌ناپذیر هست.

کشور ما به‌عنوان یک کشور درحال‌توسعه به‌طورجدی نیازمند استفاده بهینه از منابع و تکنولوژی محدود خود به‌منظور ایجاد ارزش برای مواد خام در غالب تولید است. از طرف دیگر این روزها به دلیل مسائل مهم اقتصادی، کمبود نقدینگی، دشمنی‌ و کارشکنی‌هایی که در امور بین‌الملل کشور عزیزمان به وجود آمده سازمان‌ها و صاحبان صنایع بزرگ و کوچک در امتداد شعار سال با عنوان اقتصاد مقاومتی جهت حفظ بقاء و در ادامه به دنبال افزایش بهره‌وری خود می‌باشند. در این راستا نگهداری نه به‌عنوان یک مرکز هزینه بلکه به‌عنوان بخشی از سازمان که می‌تواند ارزش برای سازمان خلق کند سهم زیادی در افزایش توان رقابتی سازمان داشته باشد. این خلق ارزش می‌تواند از طریق استفاده بهینه از تجهیزات، افزایش طول عمر و از همه مهم‌تر افزایش قابلیت اطمینان ماشین‌آلات صورت پذیرد.

همان‌گونه که میدانیم نگهداری، هنر حفظ و بازگرداندن تجهیزات به شرایط عادی با کمترین هزینه و کوتاه‌ترین زمان ممکن می‌باشد بدین طریق طول عمر تجهیز نیز افزایش می‌یابد که این می‌تواند به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اهرم‌های بازگشت سرمایه به کشور باشد. منوط به اینکه توصیه‌ها، روش‌ها، مؤلفه‌ها و ساز کارهای نگهداری در استراتژی سازمان به نحو مؤثر نهادینه گردد؛ اما ازآنجاکه این مهم تاکنون در کشور فراگیر نشده است. -بجرات می‌توان گفت که در سازمان‌هایی هم که استفاده می‌شود تا استفاده اثربخش از آن راه طولانی در پیش می‌باشد- و نیازمند تلاش همه‌جانبه در ترویج، فرهنگ‌سازی و نهادینه‌سازی آن در کشور می‌باشد و این نیز نیازمند بهره‌گیری از ابزارهای انگیزش و آموزشی مناسب می‌باشد.

امید اینکه در آینده‌ای نه‌چندان دور این مهم نیز محقق گردد.